Informatieplicht Energiebesparing vóór 1 juli 2019

Het mag inmiddels duidelijk zijn: uiterlijk 1 juli moeten bedrijven bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Tenminste, als zij jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) verbruiken. Heeft u dit nog niet gedaan, neem dan nu de volgende stappen.... Lees verder


Warme testfase biomassacentrale Dongen Pallets gestart

Dongen Pallets is vorige week gestart met de zogenaamde warme testfase van de nieuwe biomassacentrale. Tijdens deze fase zijn de bunkers gevuld met houtspanen en is na een eerdere koude testfase voor het eerst het vuur aangestoken.... Lees verder


SMHV voert voorlichting over ISPM 15 op

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV), afgelopen maand, werd de noodzaak om voorlichting over ISPM 15 en de keuze voor een bij SMHV geregistreerde leverancier op te voeren, nog eens overduidelijk.... Lees verder


Nieuw EPV lid: PPC Pallets Deventer

Per 1 juni mag EPV het bedrijf PPC Pallets Deventer als nieuw lid verwelkomen.... Lees verder


Persbericht: VNO-NCW voorzitter Hans de Boer: 'Een vereniging helpt om een vuist te maken'

Begin april organiseerde de Nederlandse Emballage- en Palletindustrievereniging (EPV) een bijeenkomst om nieuwe leden te werven.... Lees verder


Morpak gaat verhuizen

Vanaf 31 mei 2019 gaat Morpak verhuizen van Ospel naar Weert... Lees verder


Geslaagde EPV promotiedag

De EPV kijkt terug op een geslaagde Promotiedag, 4 april 2019 bij gastheer Gooskens Hout BV te Moerdijk... Lees verder


wattjemoetenweten.nl

Op wwatjemoeten.nl vinden ondernemers veel praktische informatie over de Informatieplicht Energiebesparing. Zij kunnen direct checken of de Informatieplicht ook op hun bedrijf van toepassing is en welke stappen zij moeten nemen om daaraan te voldoen.... Lees verder


Informatieplicht Energiebesparing

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik maatregelen moeten nemen om energie te besparen.... Lees verder


EPV bijeenkomst "De Kracht van Samenwerking 4 april 2019"

Op donderdag 4 april 2019 zal er een EPV bijeenkomst plaatsvinden voor leden en potentiële leden.... Lees verder