Bestuur & Organisatie

Bestuur

Het bestuur is een afspiegeling van het ledenbestand. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Naam Achtergrond
De heer H. Kornet Voorzitter / Deltahout BV
De heer W. van Dijk Vice-voorzitter / Pooling Partners
De heer W. Hogenkamp L. van den Hombergh Lomm
De heer J. Drees Lapack the Art of Packaging
De heer J. Kemps Dongen Pallets BV
De heer E.J. Tiggelaar PKF/Post
De heer R. van Hoesel
De heer mr. A.J.M. Ceelaert Algemeen secretaris

Secretariaat

Het secretariaat van de EPV ondersteunt en adviseert het bestuur, de commissies en de leden bij alle verenigingsaangelegenheden en op uiteenlopende aandachtsgebieden in en rond de branche. Het management en secretariaat wordt uitgevoerd door Wissenraet Van Spaendonck Tilburg en bestaat uit de volgende personen:

Naam Functie
De heer mr. A.J.M. Ceelaert Algemeen secretaris
Mevrouw mr. C.H. Soons Pensioenzaken
De heer R. Bollen Medewerker
Mevrouw M.M.Q.J. van Spijk Secretaresse / secretaris PR commissie

Technische commissie

De Technische Commissie (TC) van EPV initieert, bespreekt en brengt advies uit rondom technische onderzoeken die van essentieel belang zijn voor innovatie, ontwikkeling of verduurzaming van houten pallets en verpakkingen in de branche.

Naam Achtergrond
De heer C. den Doelder Voorzitter / Den Doelder Pallets BV
De heer J. Geerts Dongen Pallets BV
De heer H. Geurkink Lapack the Art of Packaging
De heer D. Hogenkamp Hombergh Lomm B.V.
De heer R. Klaassen Stichting Hout Research
De heer K. Lusthof Q-chem B.V.
De heer R. Sweelssen Meilink Borculo B.V.
De heer J. Verhulp PKF BV
De heer R. van Vliet Cama B.V. Pallet & Zagerij Machines
De heer A.J.M.. Ceelaert Secretaris

PR-commissie

De PR-commissie houdt zich bezig met het actief promoten van houten pallets en houten emballage via o.a. informatiebulletins, persberichten, seminars, deelname aan beurzen, de website en de nieuwsbrief EPVisie. De PR-commissie is de stuwende kracht achter bijvoorbeeld de LCA, een grootschalig onderzoek door het NIBE naar de milieubelasting van houten en kunststof pallets. De conclusie dat een houten pallet 25% minder milieubelastend is dan een kunststof pallet, werd in 2014 naar buiten gebracht en ondersteund door een factsheet en een perspresentatie. De commissie bestaat uit de volgende personen:

Naam Achtergrond
De heer F. van Hoesel Voorzitter / PKF Pallets BV
De heer J. Kemps Houthandel Dongen BV
De heer E. Vermeulen Holland Packing B.V.
De heer E. Post PKF/Post Finsterwolde BV
Mevr. M. van Spijk Secretaris
De heer G. Coffeng Linea Recta Media (toegevoegd lid)


Grote Sociale Commissie

De Grote Sociale Commissie is een adviescollege vanuit de ledenkring ten behoeve van de CAO voor de Houtverwerkende Industrie en de Bedrijfstakpensioenregeling. Een afvaardiging vanuit de Grote Sociale Commissie heeft zitting in de werkgeversonderhandelingsdelegatie voor de CAO-onderhandelingen. Deze onderhandelingsdelegatie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgeverspartijen die bij de CAO zijn betrokken, de EPV en Dutch-Man.


Gelieerde organisaties

Kijk op deze pagina voor een overzicht van de organisaties waarmee de EPV nauw samenwerk