Emballage- en Palletindustrie Vereniging

Bestuur & Organisatie

Bestuur

Het bestuur is een afspiegeling van het ledenbestand. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Naam Achtergrond
De heer R. van Hoesel Voorzitter
De heer W. van Dijk Vice-voorzitter / Foresco BV
Dhr. D. Romeijnders Tenfold Industrial Packaging BV
De heer J. Kemps Foresco Dongen BV
De heer H. Kornet PGS Deltahout
De heer E.J. Tiggelaar PKF/Post Pallets
De heer J. Cremers Rotom Nederland
De heer R. Bollen Algemeen secretaris

Secretariaat

Het secretariaat van de EPV ondersteunt en adviseert het bestuur, de commissies en de leden bij alle verenigingsaangelegenheden en op uiteenlopende aandachtsgebieden in en rond de branche. Het management en secretariaat wordt uitgevoerd door Wissenraet Van Spaendonck Tilburg en bestaat uit de volgende personen:

Naam Functie
De heer R. Bollen Algemeen secretaris
Mevrouw M. van der Laan Officemanager
Mevrouw Mr. C. Soons Pensioenzaken
De heer F. Ceelaert CAO aangelegenheden

Technische commissie

De Technische Commissie (TC) van EPV initieert, bespreekt en brengt advies uit rondom technische onderzoeken die van essentieel belang zijn voor innovatie, ontwikkeling of verduurzaming van houten pallets en verpakkingen in de branche.

Naam Achtergrond
De heer C. den Doelder Voorzitter / PGS Den Doelder Pallets BV
De heer L. van Bavinchoven PGS Den Doelder Pallets
De heer H. Geurkink Lapack the Art of Packaging
De heer D. Hogenkamp Hombergh Lomm B.V.
De heer R. Klaassen Stichting Hout Research
De heer K. Lusthof Q-chem B.V.
De heer R. van Vliet Cama B.V. Pallet & Zagerij Machines
De heer J. Schijvenaars Foresco Dongen
De heer J. de Wit Palletcentrale BV
De heer R. Bollen EPV
De heer A.J.M.. Ceelaert Secretaris / EPV

PR-commissie

De PR-commissie houdt zich bezig met het actief promoten van houten pallets en houten emballage via o.a. informatiebulletins, persberichten, seminars, deelname aan beurzen, de website en de nieuwsbrief EPVisie. De PR-commissie is de stuwende kracht achter bijvoorbeeld de LCA, een grootschalig onderzoek door het NIBE naar de milieubelasting van houten en kunststof pallets. De conclusie dat een houten pallet 25% minder milieubelastend is dan een kunststof pallet, werd in 2014 naar buiten gebracht en ondersteund door een factsheet en een perspresentatie. De commissie bestaat uit de volgende personen:

Naam Achtergrond
De heer E. Vermeulen Tenfold Industrial Packaging Breda BV
De heer J. Kemps Foresco Dongen BV
De heer R. Driessen Connec3 B.V.
De heer E. Post PKF/Post Finsterwolde BV
De heer P. Smulders Secretaris / EPV
De heer G. Coffeng Linea Recta Media (toegevoegd lid)

Commissie Industriƫle Verpakkingen

Naam Achtergrond
De heer E. Vermeulen Voorzitter / Tenfold Industrial Packaging BV.
De heer D. Romeijnders Tenfold Industrial Packaging BV
De heer D. Hogenkamp L. van den Hombergh Lomm BV
De heer R. Fladderak Fladderak Industriele Verpakkingen BV
De heer F. Ceelaert Secretaris / EPV


Grote Sociale Commissie

De Grote Sociale Commissie is een adviescollege vanuit de ledenkring ten behoeve van de CAO voor de Houtverwerkende Industrie en de Bedrijfstakpensioenregeling. Een afvaardiging vanuit de Grote Sociale Commissie heeft zitting in de werkgeversonderhandelingsdelegatie voor de CAO-onderhandelingen. Deze onderhandelingsdelegatie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgeverspartijen die bij de CAO zijn betrokken, te weten, Dhr. W. van Dijk, Dhr. F. van Hoesel, Dhr. F. Ceelaert (EPV) en Dhr. M. Kloos en Dhr. J. van Kouwen (Dutch-Man).


Gelieerde organisaties

Kijk op deze pagina voor een overzicht van de organisaties waarmee de EPV nauw samenwerk