Emballage- en Palletindustrie Vereniging

Legaliteit

`Europese Houtverordening tegen ‘hout van illegale herkomst’

Vanaf 3 maart 2013 geldt de Europese Houtverordening 995/2010. Deze Europese wetgeving verbiedt het plaatsen van illegaal gekapt hout op de

EU-markt en gaat de handel in illegaal gekapt hout en houtproducten tegen.

Wat betekent de Europese Houtverordening voor marktdeelnemers?

De Europese Houtverordening is van toepassing op een reeks van hout en houtproducten, waaronder houten verpakkingen. Als uw bedrijf als eerste hout of houtproducten op de EU-markt zet (zgn. marktdeelnemer of operator), zal u moeten aantonen dat dit hout niet van illegale herkomst is. U dient garanties te geven over de legale herkomst van uw producten door een ‘stelsel van zorgvuldigheidseisen’ toe te passen.

Dit stelsel van zorgvuldigheidseisen bestaat uit:

  • verzamelen van gegevens over de legale herkomst en deze gegevens 5 jaar beschikbaar houden;
  • risicoanalyses uitvoeren om in te schatten en te analyseren of het hout illegaal is gekapt;
  • risico minimaliseren door het nemen van maatregelen.

U kunt zelf uw handelswijze aanpassen aan de eisen van de verordening, of zich aansluiten bij een Monitoring Organisatie (MO) en volgens de standaard van deze organisaties gaan werken. Erkende MO's vindt u hier terug.

Wat betekent de Europese Houtverordening voor handelaren?

Zet uw bedrijf niet als eerste hout of houtproducten op de EU-markt, dan valt u niet onder de categorie van marktdeelnemer of operator, maar onder die van zgn. handelaren of traders. Dit zijn natuurlijke of rechtspersonen die in het kader van een handelsactiviteit op de interne markt hout of houtproducten kopen of verkopen die reeds op de interne markt zijn gebracht. Als handelaar dient u een administratie van uw leverancier en afnemer bij te houden voor ten minste 5 jaar, zodat het hout traceerbaar is op de interne Europese markt.

Let op: per geval kan het verschillen of u onder de categorie van operator of trader valt.

Nuttige documenten en links

De Europese federatie voor producenten van houten pallets en verpakkingen (FEFPEB )ontwikkelde de volgende documenten voor haar leden met praktische informatie en advies over hoe in de praktijk aan de Europese Houtverordening te voldoen:

Andere nuttige documenten en links: