Emballage- en Palletindustrie Vereniging

Gelieerde organisaties

Om de belangen van haar leden optimaal te behartigen onderhoudt de EPV veelvuldig contact met andere nationale en internationale organisaties die betrokken zijn bij de emballage- en palletindustrie.

FEFPEB

De Fédération Européene des Fabricants de Palettes et Emballages en Bois (FEFPEB) is de Europese federatie voor producenten van houten pallets en verpakkingen. De EPV is lid van deze koepelorganisatie voor de branche en zodoende is Nederland vertegenwoordigd binnen het Europese speelveld.
www.fefpeb.eu

EPAL NL

EPAL NL is het Nederlandse Nationaal Comité van EPAL International (European Pallet Association)
https://epalnl.nl

Stichting Kringloop Hout

Stichting Kringloop Hout is opgericht op initiatief van EPV en vertegenwoordigt de gehele verpakkingsketen. De stichting gaf tot 1 januari 2006 uitvoering aan het Deelconvenant Materiaalhergebruik Houten Verpakkingen, onderdeel van het Convenant Verpakkingen III. Inmiddels is dit convenant opgevolgd door het Besluit Verpakkingen. Ook geeft Stichting Kringloop Hout uitvoering aan de jaarlijkse opgave van de hoeveelheid in Nederland op de markt gebrachte en gerecyclede houten verpakkingen. Nedvang verzorgt voor het Afvalfonds Verpakkingen de verslaglegging over het behalen van de recyclingdoelstellingen.
https://www.nedvang.nl/

SMHV

Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV)voert op verzoek van de Nederlandse overheid het markeringsprogramma voor houten verpakkingen uit. Deze website is gericht op gebruikers van houten verpakkingen, geregistreerde bedrijven en op bedrijven die zich willen laten registreren.
www.smhv.nl

Stichting Probos

Kennis- en adviescentrum voor de bos- en houtsector.
www.probos.net

Stichting Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie

Op de website vindt u alle informatie over de CAO voor de Houtverwerkende Industrie en over belangrijke instrumenten en activiteiten voor de sector.
www.houtverwerkendeindustrie.nl


Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw

www.houtverwerkendeindustrie.nl

Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)

Kennisnetwerk NEN begeleidt het maken van afspraken over producten, werkwijzen en diensten, adviseert en publiceert normen.
www.nen.nl

Nederlands Verpakkingscentrum

Ketenvereniging op het gebied van verpakken.
www.nvc.nl

VNO-NCW

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW behartigt de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven op nationaal en internationaal niveau.
www.vno-ncw.nl