Geslaagde EPV promotiedag

De EPV kijkt terug op een geslaagde Promotiedag, 4 april 2019 bij gastheer Gooskens Hout BV te Moerdijk... Lees verder


wattjemoetenweten.nl

Op wwatjemoeten.nl vinden ondernemers veel praktische informatie over de Informatieplicht Energiebesparing. Zij kunnen direct checken of de Informatieplicht ook op hun bedrijf van toepassing is en welke stappen zij moeten nemen om daaraan te voldoen.... Lees verder


Informatieplicht Energiebesparing

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik maatregelen moeten nemen om energie te besparen.... Lees verder


EPV bijeenkomst "De Kracht van Samenwerking 4 april 2019"

Op donderdag 4 april 2019 zal er een EPV bijeenkomst plaatsvinden voor leden en potentiële leden.... Lees verder


Brochure snijgereedschap

De online brochure snijgereedschap kunt u hieronder downloaden... Lees verder


Brexit komt snel dichterbij!

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk? Of bent u dat van plan? Dan bent u vast geïnformeerd over de mogelijkheid van een No Deal Brexit... Lees verder


Persbericht: vakbonden wijzen loonbod van 4,5% af

Donderdag 20 december heeft het 3e cao-overleg voor de Houtverwerkende industrie plaatsgevonden. Hoewel het onderhandelingsproces nog lopende is, zijn werkgevers teleurgesteld in de reactie van de vakbonden.... Lees verder


EPV bijdrage aan Houtwereld

Het bijeenbrengen van betrouwbare 'facts and figures' is voor iedere sector en bedrijfstak in toenemende mate essentieel om de belangenbehartiging te schragen. Zo ook voor de EPV.... Lees verder


Eerste paal de grond in voor biomassacentrale Dongen Pallets

Na een intensieve voorbereidingsfase is op vrijdag 14 september de eerste paal de grond in gegaan voor de nieuwe biomassacentrale van Dongen Pallets.... Lees verder


EPV Golfdag en Kartdag

Op 5 juli jl. vond de EPV Golfdag en Kartdag plaats... Lees verder