Emballage- en Palletindustrie Vereniging

Gedragscode

EPV GEDRAGSCODE

  1. EPV leden beschikken over een Chain of Custody certificaat (FSC en / of PEFC) per productielocatie.
  2. EPV leden streven naar gebruik van 95% gecertificeerd hout voor het eind van dit decennium en rapporteren op basis van de onafhankelijk uitgevoerde procurement claim (in aansluiting aan de Chain of Custody) wat het actuele jaarpercentage is.
  1. EPV leden voldoen in het kader van het streven naar een zo hoog mogelijk aandeel duurzaam geproduceerd hout aan de nationale en internationale regelgeving, onder meer de komende EUDR regels (nu EUTR) en verlangen van de toeleveranciers verklaringen van conformiteit.
  1. EPV leden streven hoogwaardige arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden na en passen de CAO voor de Houtverwerkende Industrie toe, of een andere van toepassing zijn CAO, alsmede handelen conform landelijke wetten en regels inzake arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.
  1. EPV leden streven naar de hoogste normen voor de kwaliteit van de houten verpakkingen en pallets en zorgen voor een goede relatie met de afnemers / klanten
  1. EPV leden onthouden zich van enigerlei vorm van discriminatie op grond van onder meer sekse, huidskleur, geloofsovertuiging, etnische achtergrond en zorgen actief voor een werkomgeving die comfortabel en veilig is.
  1. EPV leden hechten aan collectieve samenwerking in de branche, het delen van kennis, het uitvoeren van brancheonderzoeken en -projecten en het gezamenlijk promoten van houten pallets en verpakkingen en dragen bij aan het positieve imago van de branche en de grondstof hout.
  1. EPV leden onthouden zich van oneerlijke concurrentie en unfaire handelspraktijken, integriteit en transparantie in de markt staat voorop. Het conformeren aan wet- en regelgeving inzake mededinging is vanzelfsprekend.
  1. EPV leden binden zich aan de uitgangspunten en regels van ISPM 15 en leveren een bijdrage aan de bepaling van het recyclingpercentage naar Stichting Kringloop Hout.
  1. De naleving van de EPV Gedragscode wordt geborgd door het EPV bestuur

U kunt de gedragscode hier in pdf-bestand downloaden.