Emballage- en Palletindustrie Vereniging

Gedragscode

Om de doelen te bereiken heeft de EPV samen met de leden in haar gedragscode tien belangrijke aandachtspunten benoemd.

  1. Alle EPV-leden beschikken over een geldig Chain of Custody-certificaat (FSC en/of PEFC) per productielocatie.
  2. Om het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout in houten verpakkingen substantieel te verhogen verwerken leden van de EPV hout dat voldoet aan nationale en internationale wet- en regelgeving (zoals EUTR): illegaal gekapt hout wordt niet geaccepteerd.
  3. EPV-leden verlangen van houtleveranciers een verklaring dat geen illegaal hout wordt geleverd.
  4. EPV-leden conformeren zich aan de standaard-palletspecificaties, zowel voor closed als open poolsystemen en daarbij wordt het eigendom van de poolpallet gerespecteerd.
  5. EPV-leden streven hoogwaardige arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden na en in dit kader wordt de CAO voor de Houtverwerkende Industrie, of een andere van toepassing zijnde CAO, toegepast en nageleefd.
  6. Er wordt geen gebruik gemaakt van niet-toegestane verduurzamings-/beschermingsmiddelen of hout dat met niet-toegestane middelen is behandeld.
  7. EPV-leden steunen het Besluit Beheer Verpakkingen via deelname aan de Stichting Kringloop Hout en leveren daardoor een bijdrage aan het optimaliseren van de levenscyclus van het verpakkingshout en daarmee aan de circulaire economie.
  8. EPV-leden dienen bij te dragen aan het positieve imago van de branche en de grondstof hout.
  9. EPV-leden onderschrijven het belang van zorgvuldige naleving van de eisen uit ISPM 15 en handelen daarnaar.
  10. Onderdeel van de gedragscode is een sanctiesysteem en een toeleveranciersverklaring.

U kunt de gedragscode hier in pdf-bestand downloaden.