Emballage- en Palletindustrie Vereniging

CAO-afspraken

De EPV is een van de sociale partners aan werkgeverszijde bij de CAO-onderhandelingen voor de houtverwerkende industrie.

Partijen bij de cao voor de Houtverwerkende Industrie hebben een akkoord bereikt voor de cao voor de Houtverwerkende Industrie.

De CAO heeft een looptijd van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2024.
De CAO eindigt van rechtswege na het verstrijken van de looptijd.

Het CAO akkoord 1 april 1 maart 2022 t/m 22 april 2024 kunt u hier raadplegen.

Het onderhandelingsakkoord 2022-2024 kunt u hier raadplegen.


Jaarplan Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het jaarplan 2022 van de Inspectie SZW waarin het haar plannen en activiteiten voor 2022 presenteert kunt u hier downloaden: Jaarplan 2022 SZW