Emballage- en Palletindustrie Vereniging

CAO-afspraken

De EPV is een van de sociale partners aan werkgeverszijde bij de CAO-onderhandelingen voor de houtverwerkende industrie.

Partijen bij de cao voor de Houtverwerkende Industrie hebben een akkoord bereikt voor de cao voor de Houtverwerkende Industrie.

De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 30 april 2020.
De CAO eindigt van rechtswege na het verstrijken van de looptijd.

Het CAO akkoord kunt u hier downloaden.


Jaarplan Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het jaarplan 2021 van de Inspectie SZW waarin het haar plannen en activiteiten voor 2021 presenteert kunt u hier downloaden: Jaarplan 2021 SZW