Emballage- en Palletindustrie Vereniging

Houtprijsindex

Tabel van de meest recente CBS-houtprijsindex t/m november 2021.
Grafiek van de meest recente CBS-houtprijsindex t/m november 2021.

Grafiek houtprijsindex t/m november 2021

Achtergrond CBS-houtprijsindex

Op verzoek van de EPV houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sinds 2006 een prijsindex bij voor de emballage- en palletindustrie. Het houtprijsindexcijfer maakt onderdeel uit van de al bestaande vragenlijst "Producentenprijzen Industrie" van het CBS, deelname daaraan is wettelijk verplicht.

Het programma volgt de zogenaamde Laspeyres index, een algemeen geaccepteerde rekenmethode in de EU. Een groot aantal bedrijven in de branche levert elke maand gegevens aan over de inkoopprijzen van de drie categorieën materiaal die zij veelvuldig gebruiken bij de fabricage van houten pallets en emballage. Het CBS vergelijkt deze prijzen met de prijzen van de voorafgaande maand en berekent de prijsontwikkeling. Deze maandelijkse prijsontwikkeling komt in een indexcijfer.

Het CBS heeft de individuele bedrijfsgegevens over een periode van anderhalf jaar geanalyseerd en geconstateerd dat alle bedrijven, van groot tot klein, dezelfde trend laten zien. Daarom worden alle bedrijven gelijkwaardig meegenomen in de rekenmethodiek.

Categorieën

De drie categorieën materiaal waar de houtprijsindex zich op richt, zijn:

1. Hout voor pallets

Naast een totaalcijfer een onderverdeling naar:

  • Scandinavisch hout 16x75 mm (KD)
  • Scandinavisch hout 22x100 mm (KD)
  • Oost-Europa/Baltische Staten 17x78x1200 mm (fresh cut)

2. Hout voor exportverpakkingen

Het samengestelde cijfer van:

  • Boards 22 mm (KD) en
  • 75x100 mm solid wood

3. OSB voor exportverpakkingen

OSB is Oriented Strand Board, een plaat samengesteld uit verschillende lagen houtschilfers.

FEFPEB Pallethout prijsindex

De FEFPEB pallethout prijsindex is een overzicht van prijsindexen uit vijf Europese landen. Een vergelijkbare houtmaat uit de indexen van Zweden, Duitsland, Nederland, Italië en het Verenigd Koninkrijk is op hetzelfde basisjaar gesteld, om ze te kunnen vergelijken en om de prijsontwikkeling in Europa te tonen.
Grafiek van de FEFPEB Pallethout prijsindex.