Over EPV

De Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV) is opgericht in 1950 en is al 65 jaar dé representatieve branchevereniging van producenten, handelaren en reparateurs van houten verpakkingen.

De EPV behartigt de collectieve belangen van haar leden op economisch, sociaal en juridisch vlak. De EPV verricht lobbyactiviteiten bij nationale en supranationale overheidsinstanties rondom wetgeving. Daarnaast kunnen de EPV-leden bij de specialisten van het secretariaat van de EPV terecht voor individuele arbeidsjuridische vraagstukken, zoals ontslagrecht en -procedures, contracten en arbeidsvoorwaarden.

EPV-leden

Alle EPV-leden zijn Chain of Custody gecertificeerd met het PEFC- en/of het FSC-houtkeurmerk en maken hoogwaardige producten van hout uit productiebossen. Samen met de EPV werken zij samen aan de verduurzaming van de logistieke keten door afspraken, keurmerken en innovaties op het gebied van o.a. productie, reparatie en recycling.

De EPV-leden hebben een aandeel van 80% van de totale productie van houten pallets (voor limited use en meermalig gebruik), kisten en kratten (voor groenten, fruit, wijn) en industriële en exportverpakkingen.

Naast de fabrikanten van pallets en emballage-materiaal zijn sinds 1997 ook handelaren en reparateurs van houten verpakkingen lid van de EPV. Deze aangesloten leden spelen een vitale rol in het proces van hergebruik van houten verpakkingen.

Naast bovengenoemde gewone EPV-leden zijn overige bedrijven die betrokken zijn bij de industrie (veelal toeleveranciers) als buitengewoon lid verbonden aan de EPV.

Gewone leden EPV:
1. Producenten van nieuwe pallets en emballagemateriaal
2. Handelaren in gebruikte pallets / reparateurs
3. Producenten van industriële verpakkingen/exportverpakkingen

Buitengewone leden EPV:

Bedrijven betrokken bij de emballage- en palletindustrie, voor het merendeel in de sfeer van de toelevering.

De volledige ledenlijst van de EPV is hier te raadplegen.

Missie EPV

De EPV en haar leden werken nationaal en internationaal aan een duurzame houtketen en internationaal duurzaam bosbeheer. Onze missie is om hout als grondstof voor verpakkingen te promoten, innovaties en onderzoek in de keten te ondersteunen en door middel van keurmerken en samenwerkingsverbanden hout als onbetwiste nummer 1 in transport en logistiek te positioneren.

Om deze doelen te bereiken heeft de EPV een gedragscode opgesteld.

Collectieve belangenbehartiging

De EPV behartigt de collectieve belangen van haar leden op economisch, sociaal en juridisch vlak. We verrichten lobbyactiviteiten bij nationale en supranationale overheidsinstanties rondom wetgeving. Zo hebben we voor elkaar gekregen dat bij de verpakkingenbelasting houten pallets als logistieke hulpmiddelen worden beschouwd waarover geen verpakkingenbelasting verschuldigd is. Ook heeft de EPV voor de leden een collectieve afdekking van risico's op het gebied van ziektekosten, opstal en brand gerealiseerd. De sociale belangen behartigen we onder meer door CAO-onderhandelingen en bestuurlijke werkzaamheden bij het Sociaal Fonds en Pensioenfonds. Kortom, als representatieve brancheorganisatie is de EPV hét aanspreekpunt voor belanghebbenden, zoals het bedrijfsleven, de overheid, de vakbonden en de media.

Individuele belangenbehartiging

Bij de specialisten van het secretariaat van de EPV kunnen leden terecht voor arbeidsjuridische ledenservice. Niet alleen voor het stellen van vragen over de CAO voor de Houtverwerkende Industrie, maar ook bijvoorbeeld advisering over de nieuwe Ontslagrecht, arbeidsomstandigheden, advisering en hulp bij arbeidscontracten op maat, het opbouwen van een dossier en ontslagzaken/-procedures. U kunt daarmee hoge accountants- of advocaatkosten voorkomen. De leden worden met regelmaat geïnformeerd over consequenties van wijzigingen in de wet- en regelgeving.

Lid worden?

Heeft u interesse in het lidmaatschap van de EPV? Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met het secretariaat via info@epv.nl