Emballage- en Palletindustrie Vereniging

Over EPV

Nederlandse producenten, handelaren en reparateurs van houten verpakkingen, zoals pallets, kisten en exportverpakkingen, hebben zich verenigd in de Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV), opgericht in 1950. EPV is een goed georganiseerde, moderne brancheorganisatie. Vanuit de overtuiging dat we samen meer voor elkaar krijgen dan alleen, werken wij met onze leden samen aan:

• een duurzame houtketen en duurzaam bosbeheer.
• de promotie van hout als grondstof voor verpakkingen.
• innovaties en onderzoek in de keten.
• keurmerken en samenwerkingsverbanden.

Ook zijn wij betrokken bij het afsluiten van cao- en pensioenafspraken, vertegenwoordigen wij de Nederlandse sector op Europees niveau, richting nationale en supranationale overheidsinstanties en stimuleren wij innovaties binnen branche-gerelateerde thema’s zoals brandveiligheid en het reduceren van houtstof in productieprocessen. Onze leden kunnen bij ons terecht voor arbeids-juridische vraagstukken, zoals ontslagrecht, contracten en arbeidsvoorwaarden.

EPV-leden

Onze leden hebben een aandeel van 80% van de productie in Nederland van houten pallets (voor limited use en meermalig gebruik), kisten en kratten (voor groenten, fruit, wijn) en industriële en exportverpakkingen (o.a. stuwhout). Naast producenten, handelaren en reparateurs zijn ook bedrijven die betrokken zijn bij de industrie (veelal toeleveranciers) als buitengewoon lid verbonden aan de EPV.

Gewone leden EPV:
1. Producenten van nieuwe pallets en emballagemateriaal
2. Handelaren in gebruikte pallets / reparateurs
3. Producenten van industriële verpakkingen/exportverpakkingen

Buitengewone leden EPV:

Bedrijven betrokken bij de emballage- en palletindustrie, voor het merendeel in de sfeer van de toelevering.

De volledige ledenlijst van de EPV is hier te raadplegen.

Missie EPV

De EPV en haar leden werken nationaal en internationaal aan een duurzame houtketen en internationaal duurzaam bosbeheer. Onze missie is om hout als grondstof voor verpakkingen te promoten, innovaties en onderzoek in de keten te ondersteunen en door middel van keurmerken en samenwerkingsverbanden hout als onbetwiste nummer 1 in transport en logistiek te positioneren.

Om deze doelen te bereiken heeft de EPV een gedragscode opgesteld.

Duurzame houtketen

Als wij goed met onze bossen en onze houtvoorraad omgaan, kunnen wij oneindig gebruik blijven maken van hout. Onze leden zijn allemaal Chain of Custody gecertificeerd met het PEFC- en/of het FSC-houtkeurmerk en maken hoogwaardige producten van hout uit productiebossen. Samen werken wij aan de verduurzaming door afspraken, keurmerken en innovaties op het gebied van o.a. productie, reparatie, hergebruik en recycling. Wij geloven in de kracht van hout. Hout is de enige, oneindige en CO₂-neutrale grondstof. Het past naadloos in ons streven naar een circulaire economie. Steeds meer bedrijven kiezen bewust voor duurzame houten verpakkingsproducten.

Collectieve belangenbehartiging

De EPV behartigt de collectieve belangen van haar leden op economisch, sociaal en juridisch vlak. We verrichten lobbyactiviteiten bij nationale en supranationale overheidsinstanties rondom wetgeving. Zo hebben we voor elkaar gekregen dat bij de verpakkingenbelasting houten pallets als logistieke hulpmiddelen worden beschouwd waarover geen verpakkingenbelasting verschuldigd is. Ook heeft de EPV voor de leden een collectieve afdekking van risico's op het gebied van ziektekosten, opstal en brand gerealiseerd. De sociale belangen behartigen we onder meer door CAO-onderhandelingen en bestuurlijke werkzaamheden bij het Sociaal Fonds en Pensioenfonds. Kortom, als representatieve brancheorganisatie is de EPV hét aanspreekpunt voor belanghebbenden, zoals het bedrijfsleven, de overheid, de vakbonden en de media.

Individuele belangenbehartiging

Bij de specialisten van het secretariaat van de EPV kunnen leden terecht voor arbeidsjuridische ledenservice. Niet alleen voor het stellen van vragen over de CAO voor de Houtverwerkende Industrie, maar ook bijvoorbeeld advisering over de nieuwe Ontslagrecht, arbeidsomstandigheden, advisering en hulp bij arbeidscontracten op maat, het opbouwen van een dossier en ontslagzaken/-procedures. U kunt daarmee hoge accountants- of advocaatkosten voorkomen. De leden worden met regelmaat geïnformeerd over consequenties van wijzigingen in de wet- en regelgeving.

Lid worden?

Heeft u interesse in het lidmaatschap van de EPV? Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met het secretariaat via info@epv.nl