Emballage- en Palletindustrie Vereniging

18 dec 2023

EPV nuanceert recente berichtgeving in de media: Waarom een houten pallet minder milieubelastend is dan een kunststof pallet

Bij het artikel ‘In de pallets is kunststof in opmars, maar hout geeft zich niet gewonnen’ uit het Financieel Dagblad van 5 december 2023 plaatst de branchevereniging van de houten verpakkingsindustrie EPV een aantal nuanceringen.

In het FD-artikel wordt de ontwikkeling van plastic pallets beschreven als duurzame concurrent van de houten pallet, maar ten onrechte wordt voorbijgegaan aan enkele unieke eigenschappen van de grondstof hout, waardoor de houten pallet een sterkere duurzaamheidsclaim mag doen dan de kunststof pallet. Dit bleek al toen in 2016 de Reclame Code Commissie op grond van een onderzoek door het onafhankelijke instituut NIBE de claim goedkeurde dat houten pallets 15 tot 25% minder milieubelastend zijn.

Fossiel versus eeuwig hernieuwbaar

Wij onderschrijven dat de kunststof palletindustrie tussendoor niet stil heeft gezeten, zoals uit het artikel naar voren komt. Wat echter altijd een essentieel verschil zal blijven tussen de milieu-impact van een houten pallet en een kunststof pallet, is het feit dat kunststof – ook als het 100% gerecycled is – geproduceerd wordt met fossiele grondstof. Hout is de enige, eeuwig hernieuwbare grondstof. Het raakt nooit op. Onze grondstof komt uit duurzaam beheerde productiebossen, waar meer bomen worden geplant dan gekapt. Gedurende de gehele levensfase ontlast hout het milieu doordat het vanaf de groeifase CO₂ opslaat. Na de oogst behoudt het verwerkte hout in de pallet deze opgeslagen CO₂ en draagt daarmee bij aan vermindering van de koolstofvoetafdruk. Bij het produceren van kunststof daarentegen komt juist CO₂ vrij.

Houten pallets kun je repareren

Een tweede unieke eigenschap van hout, die onvoldoende benoemd wordt in het FD-artikel, is dat houten pallets te repareren zijn. De houten verpakkingsindustrie kwam enkele jaren geleden al met een materiaalverduurzamingsplan om het bedrijfsleven en overheden te faciliteren in hun verduurzamingsbeleid. Hierin wordt een duidelijke boodschap meegegeven: ‘De ambitie om tot een circulaire economie te komen, betekent kiezen voor herbruikbare en recyclebare producten.’
Onze sector zet al decennialang in op reparatie van kapotte pallets. Daarbij worden planken of klossen vervangen en worden houten pallets weer opnieuw ingezet. Een houten pallet kan op die manier wel tien jaar zijn logistieke taak vervullen. Dit is met een kunststof pallet, die vervaardigd wordt middels matrijzen, niet mogelijk. Stuk is stuk. De enige vorm om een kapotte kunststof pallet te herstellen, is deze opnieuw te smelten en te gieten, maar dit vergt enorm veel energieverbruik.

Hout is afbreekbaar, plastic niet

Ten derde, pallets gaan de hele wereld over en kunnen overal weer worden hergebruikt. Maar de praktijk is dat, zelfs als de pallets zich bewegen in een gesloten palletpool, er altijd pallets zullen gaan slingeren en achterblijven in de natuur. De houten pallet is dan op de langere termijn geen belasting voor het milieu. Hij is volledig afbreekbaar, in tegenstelling tot plastic, dat niet afbreekbaar is. Hout is internationaal erkend als een biodegradable grondstof, dat wil zeggen het is op natuurlijke wijze composteerbaar en draagt daarmee bij aan een betere bodemkwaliteit.

Hout is 100% circulair

Tot slot: hout is 100% circulair. Als hergebruik en reparatie niet meer mogelijk zijn, wordt het hout op een andere manier hergebruikt, bijvoorbeeld in de spaanplaatindustrie, als persklossen voor pallets of als bodembedekkers. Hout wordt nooit afval en voldoet volledig aan de standaard op het gebied van afvalbeheer, de Ladder van Lansink. Houten pallets en verpakkingen zijn onmisbaar in een circulaire economie.