Emballage- en Palletindustrie Vereniging

8 feb 2018

Persbericht: stijgende houtprijs

De houtprijs is de afgelopen maanden in rap tempo gestegen, in sommige gevallen tot wel 20%; pallets en kisten worden duurder. Dat heeft alles te maken met de schaarse verkrijgbaarheid van hout op de wereldmarkt en een aanzienlijk grotere vraag.

Verkrijgbaarheid is belangrijker dan prijs

Hout is schaars, pallets worden duurder

De houtprijs is de afgelopen maanden in rap tempo gestegen, in sommige gevallen tot wel 20%; pallets en kisten worden duurder. Dat heeft alles te maken met de schaarse verkrijgbaarheid van hout op de wereldmarkt en een aanzienlijk grotere vraag. Tot op heden lukt het producenten om klanten van pallets te voorzien, maar verdere schaarste en prijsstijgingen zullen volgen, voorziet branchevereniging EPV.

EPV constateert dat meerdere economische en klimatologische ontwikkelingen aan de houtschaarste ten grondslag liggen.

Natte zomer

De natte zomer en herfst van 2017 spelen in grote delen van Europa, waaronder de Baltische staten, Duitsland en Scandinavië, een grote rol bij de schaarse rondhoutvoorziening. Bossen zijn te drassig en kapmachines kunnen om die reden het bos niet in. Hout kan bovendien vanuit de bossen door de zachte, natte ondergrond (die normaal bevroren is) niet worden vervoerd over de bospaden naar de zagerijen. Veel bedrijven in de houtkapsector hebben het moeilijk. Onlangs verklaarden de Letse en de Estlandse regeringen deze klimatologische invloed zelfs tot nationale ramp voor de houtkapsector, om bedrijven te behoeden voor claims. Zij kunnen gemaakte leveringsafspraken lang niet allemaal nakomen.

Economische voorspoed

Wereldwijd hebben veel landen economisch de wind in de rug. De PMI-index, die alle industrieën wereldwijd vertegenwoordigd, staat op het een na hoogste punt sinds 2000. Met die economische voorspoed groeit ook het aantal transportbewegingen van Nederlandse producten. En of het nu gaat om export of binnenlands vervoer, er is altijd een pallet nodig. De waarde van de pallet in het logistieke proces wordt nu meer dan ooit gewaardeerd. En de orderportefeuille van EPV-leden is beter gevuld dan jaren hiervoor. Maar een feit in deze overspannen markt is: wie hout heeft, is koning. Alleen door gecombineerde inkoopkracht, hogere prijzen en het inzetten van met zorg opgebouwde ketenrelaties, lukt het EPV-leden om hun klanten te blijven voorzien van pallets en kisten. Maar gezegd moet worden dat wachttijden kunnen ontstaan en dat prijsstijgingen van de producten onafwendbaar zijn.

Chinezen betalen meer

Een belangrijke reden voor de stijgende houtprijs is ook dat de Europese houtmarkt een wereldmarkt is geworden. Door de economische ontwikkelingen in Azië melden ook China en India zich nadrukkelijk op die Europese houtmarkt. En ook de V.S. kloppen aan de deur. Zij zijn bereid een aanzienlijk hogere prijs te betalen voor dezelfde houtsoorten, soms oplopend met wel 15 of 20% per kubieke meter hout. Daarnaast vissen ook andere sectoren in de houtvijver. De spaanplaatindustrie en de bio-energie trekken aan dezelfde houtsoorten en zijn een alternatief voor de zagerijen die pallethout zagen. Verbranding van houtige biomassa wordt bovendien nog steeds gesubsidieerd.

Transportkosten stijgen

Daarnaast hebben transporteurs in 2017 hun prijzen flink verhoogd en de verwachting is dat zij dit in 2018 opnieuw zullen doen. Bovendien kampen transporteurs in heel Europa met een tekort aan chauffeurs. Hout dat klaarstaat bij de zagerijen, kan niet worden vervoerd naar de producenten.

Blij met groeiende vraag

De EPV is blij met de groeiende vraag naar hout. Hout is de enige grondstof die, bij duurzaam gebruik, nooit opraakt en past bovendien uitstekend in de circulaire economie. Gebruikte pallets worden meerdere malen teruggehaald, gerepareerd en opnieuw gebruikt. Maar ook deze markt in gebruikte pallets is momenteel overspannen.

Na hergebruik wordt pallethout bovendien op vele manieren gerecycled, bijvoorbeeld voor de spaanplaatindustrie, maar ook als strooisel voor de agrarische sector, tuinsnippers, pellets en lichtgewicht houtvezelpallets. Gedurende die hele levenscyclus – van soms tientallen jaren - houdt hout de CO₂ vast, die bomen hebben opgeslagen. Pas bij verbranding komt deze CO₂ weer vrij. Hout heeft dan ook een CO₂ neutrale lifecycle. Wij zijn – mede om die reden - verheugd dat het bedrijfsleven steeds vaker kiest voor hout als verpakkingsmateriaal voor transport.

De Duitse brancheorganisatie HPE heeft eenzelfde signaal afgegeven voor de Duitse markt. Zie de bijgevoegde artikelen. De overkoepelende Europese branchevereniging voor de emballage- en palletindustrie FEFPEB signaleert dezelfde trend in alle Europese landen.

Artikel Nederland, Telegraaf, 17-4-2018
Artikel Nederland, Houtwereld, 2-3-2018
Artikel Nederland, De Houtkrant, 26-2-2018
Artikel Frankrijk, FNB/Sypal, 16-2-2018
Artikel Nederland, BN DeStem, 31-1-2018
Artikel Estland, The Baltic Times, 11-1-2018
Artikel Duitsland, Welt om Sonntag, 7-1-2018
Artikel Duitsland, ZDF, 7-1-2018
Artikel Letland, Leta, 28-12-2017