23 dec 2019

Veranderingen in arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om medewerkers in vaste dienst te nemen. Dit wil zij bereiken door verschillen in kosten en risico’s tussen vaste en flexibele contracten te verminderen.

Op die manier worden werkgevers minder huiverig om werknemers een vast contact aan te bieden.

EPV heeft een Whitepaper opgesteld over de maatregelen die ondernemers in het kader van de Wet arbeidsmarkt in Balans moeten treffen en een toelichting daarop.
Bij dat whitepaper is een handige checklist gevoegd waarmee u in één oogopslag kunt zien of u per 1 januari aan de wet voldoet.

Klik hier om het Whitepaper en de Checklist te downloaden