9 mrt 2017

Recyclingpercentage hout na lobby naar 45%

Het recyclingpercentage van de houten verpakkingenbranche is in één keer van 26% gestegen naar 45%.

Dat is te danken aan een jarenlange lobby van onder andere de EPV, de Stichting Kingloop Hout en de poolbedrijven, om ook reparatie en hergebruik als recycling te beschouwen. Hiermee is ook gehoor gegeven aan een motie van Tweede Kamerleden Cegerek en Dijkstra uit 2016. Gerepareerde pallets zijn zowel meegeteld bij ‘Op de markt’ als bij ‘Recycling’. Het recyclingpercentage voldoet daarmee nu al aan het streefpercentage uit de Raamovereenkomst Houten Verpakkingen 2013-2022 en ligt eveneens boven de Europese en Nederlandse doelstellingen. De houten verpakkingenbranche zet zich al jaren in om gebruikte pallets terug te halen, eventueel te repareren en opnieuw in te zetten. Bijna alle pallets in Nederland worden vele malen hergebruikt. Daarmee passen houten verpakkingen uitstekend in het streven naar een circulaire economie.