Emballage- en Palletindustrie Vereniging

11 dec 2020

Persbericht Groeiende vraag stuwt houtprijzen omhoog / Internationale houtmarkt kraakt

Wereldwijd stijgt de vraag naar hout. Tekorten dreigen, prijsstijgingen zijn onvermijdelijk. De houtverwerkende industrie in Nederland maakt zich grote zorgen.

Het is niet de eerste keer dat producenten, reparateurs en handelaren in houten verpakkingen de alarmbel luiden. Het evenwicht op de houtmarkt is totaal verstoord. De vraag naar hout groeit wereldwijd, de beschikbaarheid staat onder druk. De prijzen op de internationale houtmarkt stijgen fors.

Bouwbedrijven in de V.S.

Er zijn verschillende oorzaken voor de verstoring van de houtmarkt. Van grote invloed is de aantrekkende internationale bouwsector. Europees hout dat doorgaans is bestemd voor de emballage- en palletindustrie gaat nu veelal richting bouwbedrijven in de Verenigde Staten, mede doordat president Trump het handelsakkoord met houtleverancier Canada heeft opgezegd. Ook naar de Chinese markt vertrekken containers vol Europese boomstammen.

Drukte in transportsector

Daarnaast speelt drukte in de transportsector een belangrijke rol. Zowel bij de containervaart als het wegvervoer is het dringen om een plekje, waardoor levertijden niet gegarandeerd kunnen worden, voorraden leeglopen en er tijdelijke tekorten ontstaan bij zagerijen en handelaren. Bovendien kiezen transporteurs onder deze marktomstandigheden vaker voor lucratievere producten dan partijen hout. Wie nu hout wil hebben, zal meer moeten betalen voor het transport.

Calamiteitenhout

Een specifiek bijkomend probleem is dat de Europese houtmarkt de laatste jaren veel preventief gekapt hout heeft verwerkt. Dit zogenaamde ‘calamiteitenhout’ hout is gekapt om de opmars van een kevertje te stoppen dat grote delen van de Duitse bossen aantastte. Door dit extra aanbod bleven de prijzen de laatste jaren beheersbaar. Maar inmiddels is het calamiteitenhout op en is de jonge aanplant nog niet volgroeid.

Altijd duurzaam hout beschikbaar

Branchevereniging EPV gaat ervanuit dat de toenemende vraag een structureel karakter heeft. Het gunstige milieuprofiel en de circulariteit zijn steeds vaker argumenten voor bedrijven om te kiezen voor hout. Gecertificeerd hout uit duurzaam beheerde bossen zal ook in een turbulente markt beschikbaar blijven. Maar om de verkrijgbaarheid te blijven garanderen en ervoor te zorgen dat Europees hout in Europa blijft, zijn prijsstijgingen niet te voorkomen.

Hout heeft vele positieve eigenschappen. Het is sterk, heeft natuurlijke hygiëne-eigenschappen (*), is vele malen te repareren en te hergebruiken. Het is door duurzaam bosbeheer de enige oneindige grondstof en heeft een CO₂-neutrale lifecycle (**). Daarmee past hout uitstekend in het streven naar een circulaire economie.

(*) Houten ladingdragers zijn dertien keer beter in staat om bacteriën uit te roeien dan een kunststof ladingdrager. Onderzoek van het Institut für Holztechnologie in Dresden naar de microbiële eigenschappen van EPAL Euro-pallets en de H1 plastic pallet.

(**) Een houten pallet is minder milieubelastend dan een kunststof equivalent. Onderzoek van het onafhankelijk onderzoeksinstituut NIBE uit 2016 i.o.v. EPV naar milieubelasting van houten pallet en 100% HDPE-pallet. (rapport is op te vragen via info@epv.nl)