Emballage- en Palletindustrie Vereniging

27 mei 2021

Persbericht: Beschikbaarheid en leveringen onder druk / Hout was nog nooit zo duur

Tilburg, 27 mei 2021

Beschikbaarheid en leveringen onder druk

Hout was nog nooit zo duur


Nog nooit was de prijs van hout wereldwijd zo hoog als op dit moment. De laatste maanden is de houtprijs in Europa meer dan verdubbeld en nog steeds stijgen de prijzen. De beschikbaarheid en levertijden staan onder druk. EPV, de branchevereniging voor de Nederlandse emballage- en palletindustrie constateert dat vooral de internationale bouwsector zich roert en veel hout dat doorgaans bestemd is voor de pallets en kisten uit de Europese markt haalt.

De vraag naar hout is wereldwijd enorm toegenomen. Terwijl de houtverwerkende industrie, waaronder de palletindustrie, tijdens de coronaperiode gewoon doordraaide, groeide vooral de vraag naar hout voor de bouwsector. Bouwen met hout is populair. Met name de bouwsector in de Verenigde Staten slokt veel Europees hout op. Prijzen die daar, maar bijvoorbeeld ook in China, betaald worden voor vurenhout liggen fors hoger dan de prijzen die in Nederland betaald worden voor hetzelfde hout.

Doorgaans gebruikt de bouwsector andere delen van een stam dan de delen die verwerkt worden tot houten pallets en kisten. Maar een nieuwe techniek die prefab bouwen met hout mogelijk maakt, vraagt nu ook massaal om deze stamdelen. Cross Laminated Timber (CLT) heet de nieuwe techniek waarmee hout wordt verlijmd tot prefab wanden en vloeren voor huizen. Bouwen met hout scheelt enorm in de uitstoot van CO₂. CLT is voor de Europese bosbezitters en zagerijen een nieuwe en lucratieve afzetmarkt.

EPV en haar leden maken zich al jaren hard voor het gebruik van hout. Hout is een oneindige grondstof en heeft alle voordelen waar de economie vandaag de dag om vraagt. Het is CO₂-neutraal, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, sterk en flexibel. Onze lobby is succesvol. Steeds meer bedrijven vinden hout een interessant alternatief voor andere materialen. Maar mede door de sterk toegenomen vraag, de achterstanden die zijn opgelopen tijdens de coronaperiode en het feit dat jonge aanplant nog niet volwassen is, staan nu echter de beschikbaarheid en levertijden serieus onder druk.

De situatie zal voorlopig niet verbeteren. Willen we in Europa en in Nederland de houtleveranties kunnen blijven garanderen, dan zullen we mee moeten in de prijsstijgingen, strategisch moeten inkopen en blijven inzetten op hergebruik. De EPV en haar leden doen er alles aan om een goede invulling te geven aan deze extreme omstandigheden.