Emballage- en Palletindustrie Vereniging

1 mrt 2021

Pensioenfondsen Meubel en PHJ besluiten samen te gaan

Pensioenfonds Meubel en Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ) willen samen verder. De samenvoeging zorgt voor schaalvoordelen voor beide partijen en een robuuste organisatie.

Het resultaat: lagere kosten en een toekomstbestendig pensioen. Groot voordeel hierbij is dat beide pensioenregelingen en sectoren een grote verwantschap hebben.

Eind februari ondertekenden de twee fondsbesturen en de sociale partners in de bedrijfstakken een intentieverklaring over het samengaan van beide fondsen. In de loop van 2021 wordt de samenvoeging, onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouder De Nederlandsche Bank, verder uitgewerkt.
Per 1 januari 2022 kan de samenvoeging vervolgens een feit zijn. Door de samenvoeging ontstaat een pensioenfonds met circa 120.000 deelnemers en een belegd vermogen van ruim 6 miljard euro.

Lees hier het volledige persbericht van 1 maart 2021