23 jun 2017

Houtbranche lanceert campagne 'Houtstof tot nadenken'

De campagne is een initiatief van zeven sociale partners uit de houtbranche (FNV, CNV, VVNH, NBvT, CBM, EPV en Dutch Man) en heeft als doel de blootstelling aan houtstof op de werkvloer terug te dringen.

Op woensdag 21 juni is de kick-off van de campagne ‘Houtstof tot nadenken’, met een voorlichtingsmiddag bij Verweij Houttechniek in Woerden. De campagne is een initiatief van zeven sociale partners uit de houtbranche (FNV, CNV, VVNH, NBvT, CBM, EPV en Dutch Man) en heeft als doel de blootstelling aan houtstof op de werkvloer terug te dringen. De campagne wordt onder de aandacht gebracht bij bedrijven binnen de branche en zal daarnaast breed worden uitgemeten in de media. Alles voor een risicovrije werkplek.

Houtstof tot nadenken

Te hoge blootstelling aan houtstof brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarom is men verplicht om onder de wettelijke grenswaarde van 2 milligram per kubieke meter te blijven (daggemiddelde van 8 uur). Met de campagne ‘Houtstof tot nadenken’ geven de betrokken organisaties aan dat een schone en risicovrije werkplek vanzelfsprekend moet zijn.

Voorlichting & oplossingen
Voorkomen is beter dan genezen. De campagne is dan ook gericht op het geven van voorlichting en het aandragen van oplossingen om veilig te kunnen omgaan met houtstof. Op de website www.houtstoftotnadenken.nl worden de risico’s, oplossingen én verplichtingen voor werkgevers uitgebreid uiteengezet. Met voorlichtingsmateriaal - waaronder posters, flyers en stickers – brengen de initiatiefnemers de boodschap onder de aandacht bij werknemers, werkgevers en alle andere betrokkenen in de houtbranche.

www.houtstoftotnadenken.nl

Klik hier voor de Flyer Houtstof campagne