1 sep 2017

Het Nederlandse mkb profiteert van de stijgende uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling van grote kennisintensieve ondernemingen

Uit onderzoek van collega-ondernemingsorganisatie VNO-NCW onder 15 grote R&D-bedrijven van ons land blijkt dat een half miljard euro van de uitgaven in samenwerking met naar schatting zo’n 500-750 gespecialiseerde mkb-bedrijven gedaan wordt.

MKB-Nederland is blij met deze ontwikkeling.

De 15 ondernemingen stellen dat het huidige innovatiebeleid in ons land, met bijvoorbeeld fiscale instrumenten als de WBSO of de 30%-regeling voor talent, een vruchtbare bodem biedt hiervoor. Nederland onderscheidt zich ook gunstig met de samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid in de Nationale Wetenschapsagenda. Bedrijven hebben ook de behoefte om activiteiten te concentreren op plekken waar kennis samenkomt, zoals campussen van de (technische) universiteiten.

In het vorige onderzoek uit 2011 gaven de zelfde ondernemingen nog aan de pijlen te richten op opkomende markten in landen als Brazilië, India en China (BRIC-landen). Dat tij lijkt gekeerd. Juist in eigen land is veel talent en kennis aanwezig. Mkb en grootbedrijf versterken elkaar door slim samen te werken. Er liggen grote maatschappelijke vraagstukken op tafel, zoals de klimaatverandering of verduurzaming van voedsel. Nederland kan een toppositie behalen bij het oplossen daarvan als groot en klein kennis en kunde delen. Het is nu aan het nieuwe kabinet om ervoor te zorgen dat er continuïteit blijft in het beleid en knelpunten weg te nemen.

Download hier de MKB barometer

Bron: MKB Nederland