22 jul 2019

EPV in gesprek met tien potentiële nieuwe leden

Het bestuur en leden van de PR-commissie praten deze periode met verschillende geïnteresseerde ondernemers over hun lidmaatschap van EPV. Tijdens de kennismakingsmiddag op 4 april jl., voorafgaand aan de bijeenkomst van SMHV, werden de eerste contacten gelegd.

De opvolging van die eerste gesprekken is nu in volle gang. ‘We willen ondernemers in persoonlijke en open gesprekken wijzen op het nut van een sterke brancheorganisatie en vertellen wat EPV voor hun bedrijf kan betekenen’, zegt PR-commissielid Ed Vermeulen, die zelf al een paar succesvolle gesprekken voerde. ‘De eerste nieuwe leden hebben we inmiddels al mogen verwelkomen.’

Belang van vereniging

EPV nodigde geïnteresseerde producenten, leveranciers en handelaren op 4 april uit bij Gooskens Hout in Moerdijk, ook een bedrijf dat zich dit jaar aansloot bij EPV. Werkgeversvoorzitter Hans de Boer wees de zaal op het belang van een vereniging. ‘Vereniging van branches gaat al terug tot de Middeleeuwen’, zei hij. ‘Toen waren het de gildes waar vakgenoten elkaar ontmoetten. Verenigingen helpen om een vuist te maken, om krachtig te zijn.’ Hij maakte een mooie vergelijking met het dierenrijk. ‘De meeste diersoorten leven in groepen, omdat ze dan sterker zijn. Er zijn maar een paar solisten, zoals de ijsbeer en de witte haai, maar die redden het ook niet alleen.’

Pad geëffend

EPV effende in 2017 al het pad om nieuwe leden te werven door onder andere de contributie flink te verlagen. Leden van EPV delen kennis, profiteren van workshops, voeren onderzoeken uit en lobbyen in Den Haag. Ieder lid kan participeren en bijdragen aan een sterke vereniging.

Wilt u meer informatie over het lidmaatschap, kijk dan op www.epv.nl/lidmaatschap.