25 okt 2017

Actuele bewegingen houtvoorziening Nederlandse emballage- en palletindustrie

Schaarste zorgt voor prijsstijging Een goede graadmeter voor de economische conjunctuur is het afzetvolume van houten pallets en verpakkingen.

Een goede graadmeter voor de economische conjunctuur is het afzetvolume van houten pallets en verpakkingen. De economische groei zorgt voor meer transport en de vraag naar houten pallets en verpakkingen neemt toe. Voor onze industrie is dat een gunstige ontwikkeling maar er passen enige kanttekeningen.

Met de grotere behoefte aan houten pallets en verpakkingen stijgt de vraag naar gezaagd hout. Dit heeft direct impact op de beschikbaarheid en het prijsniveau van onze belangrijkste grondstof.

EPV-voorzitter Jurgen Kemps: Er is sprake van schaarste en dat heeft onder meer te maken met de haperende aanvoer van rondhout bij de Europese zagerijen als gevolg van een natte zomer. Zo zijn bepaalde kopmaten Scandinavisch hout slecht verkrijgbaar, het hout is fors in prijs gestegen en die trend zet voorlopig wel door.’

Daarnaast heeft de sluiting van zagerij Willemsen te Beuningen vraag en aanbod van Nederlands gezaagd hout verstoord, een belangrijke en nuttige additionele houtbron is weggevallen.

Henk Kornet, vicevoorzitter EPV, stelt vast dat de officiële statistieken forse prijsstijgingen laten zien: ‘Neem de vooraanstaande Duitse EUWID- index, die laat een stijging zien van 13% vanaf januari tot en met september van dit jaar.

De leden van de EPV spelen in op deze grondstofontwikkelingen door hun prijzen aan te passen en tegelijkertijd slim in te kopen, waardoor zij in staat zijn de markt te blijven voorzien van kwalitatief hoogwaardige houten pallets en verpakkingen.