29 jul 2019

De houtproductie wordt steeds schoner!

EPV en Euromate praten over kortingsdeal. Bij Holland Packing weten ze een ding zeker: het was de investering meer dan waard. Meer dan 50% minder fijnstof in de fabriekshal en tevreden medewerkers. Euromate, gespecialiseerd in luchtfiltering, installeerde er vier luchtreinigers.

Stofmanagement is in het bedrijf een begrip. De fabriek is ingedeeld in compartimenten met daarbij aangewezen verantwoordelijken per afdeling. ‘De veiligheid en gezondheid van onze mensen staat op nummer één’, zegt Thijs van der Made van Holland Packing. ‘We zijn heel scherp op stofophoping en explosiegevaar. Uit de nulmeting die Euromate deed, bleek dat de bronafzuiging en vegen met vettige zwabbers niet alles wegpakten. Ondanks alle aandacht zaten we toch nog boven de norm van de Wereld Gezondheid Organisatie.’

Arbowet

‘Volgens de Arbowet moet je medewerkers beschermen naar de laatste stand van de techniek’, zegt Thijs. ‘Dat hebben we gedaan.’ Euromate installeerde in de productiehal vier HFE/SFM-25 industriële luchtreinigers. Daarmee werd het sluimerstof in de ruimte gehalveerd. ‘Over de hele dag genomen zitten we nu gemiddeld onder de WHO-norm van 35 microgram per kuub. Helemaal weg krijg je het stof niet, maar onze medewerkers merken echt het verschil.’ Was het een ingrijpende operatie? ‘Nee, de fabriek draaide gewoon door. Er werden vier reinigers opgehangen met een stroomdraad en een stuurdraad ernaartoe. We bedienen de apparaten vanaf een voorgeprogrammeerd wandkastje. We starten altijd in een schone omgeving. Bovendien wordt de gereinigde warme lucht naar beneden geblazen. Zo gaan we ook nog efficiënt met de energie om.’

EPV is met Euromate in gesprek over een aantrekkelijke kortingsdeal, exclusief voor EPV-leden. Daar hoort ook een gratis nulmeting bij. Rick Bollen, die namens EPV de onderhandelingen doet, zegt: ‘De technieken worden steeds efficiënter. En Euromate loopt daarin voorop. Met elkaar kunnen we de houtproductie steeds schoner maken. Wij zijn blij dat Euromate bereid is om onze leden bij zo’n investering tegemoet te komen.’ EPV en Euromate hopen na de zomer de onderhandelingen af te ronden. We houden u op de hoogte via EPVisie, de website www.epv.nl en onze LinkedIn-pagina.